16 điều cần biết để sở hữu giấy miễn thị thực 5 năm

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam là đối tượng được xin giấy miễn thị thực 5 năm, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đây được xem là chính sách ưu tiên của Chính Phủ Việt Nam dành cho những người có “dòng máu Lạc Hồng” hoặc có quan hệ hôn nhân, huyết thống với công dân Việt Nam.

Giấy miễn thị thực là gì?

Giấy miễn thị thực là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam mà không cần phải xin visa (thị thực). Giấy miễn thị thực được cấp cho người nhập cảnh với mục đích thăm thân hoặc giải quyết việc riêng ở Việt Nam.

giấy miễn thị thực 5 năm


Giấy miễn thị thực 5 năm cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với thời hạn 6 tháng cho mỗi lần nhập cảnh Việt Nam mà không phải xin thị thực (visa) nhập cảnh trong suốt năm 5 năm cũng như không phải đóng các khoản lệ phí liên quan đến xuất nhập cảnh. Giấy miễn thị thực được cấp ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 06 tháng.

Các loại giấy miễn thị thực 5 năm

Giấy miễn thị thực loại dán: Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt Nam.

Giấy miễn thị thực loại sổ: Giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có giấy thường trú do nước ngoài cấp và người sử dụng hộ chiếu của những nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam không có quan hệ ngoại giao.

Mẫu giấy miễn thị thực 5 năm

mẫu giấy miễn thị thực 5 năm

Giấy miễn thị thực 5 năm được thể hiện bằng 2 ngôn ngữ: Việt – Anh.

Giấy miễn thị thực 5 năm gồm có các nội dung sau:

 • Số giấy miễn thị thực
 • Số hộ chiếu người được cấp giấy miễn thị thực
 • Ngày cấp giấy miễn thị thực và ngày hết hạn giấy miễn thị thực 5 năm
 • Cơ quan cấp giấy miễn thị thực 5 năm
 • Hình thức nhập cảnh: nhiều lần, mỗi lần nhập cảnh tạm trú không quá 180 ngày
 • Số hộ chiếu trẻ em đi cùng (nếu có)

Quy định pháp luật về miễn thị thực

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

Liên hệ tư vấn ngay

Mrs. Trâm

Email: pnvt08@gmail.com

Thời hạn hay giá trị của giấy miễn thị thực 5 năm

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam có giấy miễn thị thực 5 năm trong tay sẽ được miễn visa 180 ngày (6 tháng) trong suốt thời hạn 5 năm cho mỗi lần nhập cảnh Việt Nam.

Ở đây, bạn cần hiểu rằng, giấy miễn thị thực Việt Nam có giá trị 5 năm. Người có giấy miễn thị thực không cần xin visa hoặc gia hạn visa trong 6 tháng, hết 6 tháng chỉ cần gia hạn tạm trú ở Việt Nam hoặc xuất cảnh và nhập cảnh lại sẽ được tiếp tục miễn thị thực nhập cảnh 6 tháng ở Việt Nam. Nếu hết 5 năm, giấy miễn thị thực hết hạn phải xin cấp lại giấy miễn thị thực.

Giấy tờ xác định đối tượng được miễn thị thực 5 năm

 • Giấy khai sinh hoặc bản trích lục
 • Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận quan hệ hôn nhân
 • Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
 • Quyết định nuôi con nuôi…
 • Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của người Việt Nam
 • Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;
 • Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
 • Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;
 • Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;
 • Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị)
 • Thẻ cử tri mới nhất;
 • Sổ thông hành cấp trước 1975;
 • Thẻ căn cước cấp trước 1975;
 • Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;
 • Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

Liên hệ tư vấn ngay

Ms. Chi

Email: pnvt911@gmail.com

Điều kiện được miễn thị thực 5 năm

 • Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 01 năm.
 • Có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam hay có một trong những giấy tờ quy định ở mục trên.
 • Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 21 và Điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.

Hồ sơ xin cấp mới giấy miễn thị thực 5 năm

Hồ sơ xin giấy miễn thị thực 5 năm đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • 01 Tờ khai (theo mẫu NA9 thông tư 04/2015/TT-BCA);
 • 02 tấm ảnh 4×6 cm (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn thời hạn ít nhất 01 năm (kèm theo 1 bản chụp);
 • Một trong các giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp giấy miễn thị thực (nộp bản sao chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam; Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;
 • Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam; Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị); Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị); Giấy khai sinh; Thẻ cử tri mới nhất; Sổ hộ khẩu; Sổ thông hành cấp trước 1975; Thẻ căn cước cấp trước 1975;
 • Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975; Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

Liên hệ tư vấn ngay

Mrs. Trang

Email: pnvt06@gmail.com

Hồ sơ xin giấy miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • 01 Tờ khai (theo mẫu NA9 thông tư 04/2015/TT-BCA);
 • 02 tấm ảnh 4×6 cm (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (kèm bản chụp);
 • Một trong những giấy tờ dưới đây (nộp bản sao hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu): Giấy đăng ký kết hôn;
giấy khai sinh; Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Quyết định nuôi con nuôi.

Hồ sơ xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm

Các trường hợp cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm

 • Giấy miễn thị thực 5 năm bị mất
 • Giấy miễn thị thực 5 năm bị hỏng
 • Giấy miễn thị thực 5 năm hết hạn
 • Có nhu cầu điều chỉnh nội dung trong Giấy miễn thị thực 5 năm đã cấp.

Hồ sơ xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm

 • 01 Tờ khai (theo mẫu mẫu NA9 thông tư 04/2015/TT-BCA);
 • Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp);
 • 2 tấm ảnh 4×6 cm (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);
 • Nếu mất giấy miễn thị thực phải nộp thêm đơn báo mất.
 • Nếu cần điều chỉnh thông tin trong giấy miễn thị thực thì phải nộp bản sao chứng thực của giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh, hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu.

Liên hệ tư vấn ngay

Ms. Trúc

Email: pnvt07@gmai.com

Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm

Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm là Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực – mẫu NA9 được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA của Bộ Công An. Xem hướng dẫn điền tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực 5 năm tại đây

Cơ quan cấp, cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm

Xin cấp, cấp lại giấy miễn thị thực với người đang cư trú ở nước ngoài nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dưới đây là danh sách cụ thể:

Xem danh sách cơ quan cấp giấy miễn thị thực 5 năm của Việt Nam tại nước ngoài

STTQUỐC GIACƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
1AlgeriaĐSQ Việt Nam tại Algeria
- Địa chỉ : 30, Rue Chénoua, Hydra,Alger
- Điện thoại: VP: 608843, 609141; Chính trị: 692752, 692973
- Mobile Phone :
- Fax: 69 3778
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : sqvnaler@djazair-conn.ect.com
- Code : 00-213-21
02AngolaĐSQ Việt Nam tại Angola
- Địa chỉ : EMBASSY OF VIET NAM Rua Alexandre Perse M 4. Maianga-Luanda
- Điện thoại: 00-244222391075 - 390684
- Mobile Phone :
- Fax: 00244.2222 390369
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : dsqvnangola@netangola.com, lanhsuangola@netgangola.com
03ArgentinaĐSQ Việt Nam tại Argentina
- Địa chỉ : Calle 11 de Setiembre 1442, C.P (1426) - Capital Federal, Argentine
- Điện thoại: 783 1802, 783 1425, 54114 7850485(NR ĐS)
- Mobile Phone :
- Fax: 00-54-114 782 0078
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : sqvnartn@fibertel.com.ar
- Code : 00 54 114
04Australia+ĐSQ Việt Nam tại Australia
- Địa chỉ : 6 Timbarra Crescent, ơ Malley Canberra, ACT 2606
- Điện thoại: 6286 6059, 6290 1549
- Mobile Phone :
- Fax: 6286 4534
- Ngoài giờ (phone): 6282 3192, 6282 6680
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 6290 1556
- Email : Canberra@au.vnembassy.org
- Code : 00-61-2
+TLSQ Việt Nam tại Sydney (Australia)
- Địa chỉ : Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre 203- 233 New South Head Road Edgecliff - NSW 2027
- Điện thoại: 932 72 539, 932 71 912
- Mobile Phone :
- Fax: 932 81 653
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Email : vnconsul@ihug.com.au
- Code : 00-61-2
05AustriaĐSQ Việt Nam tại Áo
- Địa chỉ : Felix Mottl - Strabe A-1190 Vienna
- Điện thoại: 3680755(Lễ tân: 11)
- Mobile Phone :
- Fax: 3680754
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 3680755/10
- Email : embassy.vietnam@aon.at
- Code : 00-43-1
06BangladeshĐSQ Việt Nam tại Bangladesh
- Địa chỉ : House no.8-Road no.51, Gulshan-2, Dhaka 1212
- Điện thoại: 880-2-8854051
- Mobile Phone :
- Fax: 880-2-8854052
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vietnam@citech-bd.com
- Code : 0
07BelarusĐSQ Việt Nam tại Belarus
- Địa chỉ : 220040 Minsk, Mozajskovo str.house No 3
- Điện thoại: 37 - 51 7237 4879
- Mobile Phone :
- Fax: 37 - 51 7237 4879
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
- Code : 0
08BelgiumĐSQ Việt Nam tại Bỉ
- Địa chỉ : Boulevard General Jacques 1 - 1050 Bruxelles - Belgique
- Điện thoại: 379 2731
- Mobile Phone :
- Fax: 374 93 76
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 379 2747, Đại sứ: 379 2730
- Email : vnemb.brussels@skynet.be
- Code : 00-32-2
09BrazilĐSQ Việt Nam tại Brazil
- Địa chỉ : SHIS, QI 09, Conj10, Casa 1, Lago Sul, CEP: 71.615-070 - Brasil Brasilia/DF
- Điện thoại: 3364 5876
- Mobile Phone :
- Fax: 3364 5836
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : embavina@mof.gov.vn
- Code : 00-55- 61
10Brunei DarussalamĐSQ Việt Nam tại Brunei
- Địa chỉ : No 9,Spg 148-3 jalan Telanai BA 2312,BSB
- Điện thoại: 2651580, 2651586 (Đại sứ)
- Mobile Phone :
- Fax: 2651574
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vnembassy@yahoo.com
- Code : 00673
11BulgariaĐSQ Việt Nam tại Bulgaria
- Địa chỉ : Bulgaria, Sofia 1113 Ul. Jetvarka No 1
- Điện thoại: 963 3658, Thư ký: 963 2743, 963 2609
- Mobile Phone :
- Fax: 963 3658
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 963 3742
- Email : vnemb.bg@mofa.gov.vn
- Code : 00-359-2
12Cambodia1.ĐSQ Việt Nam tại Campuchia
- Địa chỉ : 436 Monivong, Phnom Penh
- Điện thoại: 362 741
- Mobile Phone :
- Fax: 726 495
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 726 273
- Lãnh sự : 362 531
- Email : vnembpnh@angkornet.com.kh
- Code : 00-855-23
2.TLSQ Việt Nam tại Sihanouk ville (Campuchia)
- Địa chỉ : Consulate General of Vietnam, 310 Ekreach - Khan Mittapheap - Sihanouk City
- Điện thoại: 349 33 669
- Mobile Phone :
- Fax: 349 33 669
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : TLSQSIHA@camintel.com
- Code : 00-855
3.TLSQ Việt Nam tại Batambang (Campuchia)
- Địa chỉ : Road No.3 Batambang Province
- Điện thoại: 952 894
- Mobile Phone :
- Fax: 952 894
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : lsqvnbat@camintel.com
- Code : 00-855-53
13CanadaĐSQ Việt Nam tại Canada
- Địa chỉ : 470 Wilbrod Street Ottawa, Ontario, K1n 6M8 Canada
- Điện thoại: 236 0772
- Mobile Phone :
- Fax: 236 2704
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 236 0819
- Lãnh sự :
- Email : vietem@istar.ca
- Code :
14ChileĐSQ Việt Nam tại Chile
- Địa chỉ : EMBASSY OF VIET NAM Adrres:Americo Vespucio Sur 833, Las Condes,Santiago, ChiLe
- Điện thoại: 244 3633, 244 3755
- Mobile Phone :
- Fax: 244 3799
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : sqvnchile@yahoo.com
- Code : 00-56- 2
15China1.ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc
- Địa chỉ : Guang Hua Lu, No 32, Beijing.100600
- Điện thoại: 65 321 155, 65 321 125
- Mobile Phone :
- Fax: 65 325 720
- Ngoài giờ (phone): 65 321 125, 65 321 155
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 65 325 414
- Email : suquanbk@yahoo.com
- Code : 00-86-10
2.TLSQ Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)
- Địa chỉ : Hotel Landmark B building north 2nd floor,Qiaoguang rd (Haizhu square), Guangzhou,
- Điện thoại: 83305916
- Mobile Phone :
- Fax: 83305915
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 83305910-11
- Email : tlsq.quangchau@mofa.gov.vn
- Code : 00-86-20
3.TLSQ Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
- Địa chỉ : -
- Điện thoại: 351 5889, 352 2669
- Mobile Phone :
- Fax: 351 6667
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : tlsqcm@yahoo.com
- Code : 00-86 - 871
4.TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
- Địa chỉ : 1 floor Touzi Dasha 109 Minzu Avenue Nanning
- Điện thoại: 551 0562
- Mobile Phone : (86)1380 296 7900
- Fax: 553 4738
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : tlsqvn@rediffmail.com
- Code : 00-86 - 771
5.TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông (Trung Quốc)
- Địa chỉ : 15/F, Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hongkong
- Điện thoại: 2591 4517. 2591 4510
- Mobile Phone :
- Fax: 2591 4524, 2591 4539
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vnconsul@netvigator.com
- Code : 00-85-2
16CubaĐSQ Việt Nam tại Cuba
- Địa chỉ : 5ta. Avenide, # 1802, esquina a 18, Miramar, Playa. La Habana Cuba
- Điện thoại: 204 1 502, 204 1 042, Gọi qua 110: 00 537 204 9944 (Dsu), 00 537 204 1096 (TT), 00 537 204 1043 (VP)
- Mobile Phone :
- Fax: 204 1 041
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : embaviet@ceniai.inf.cu
- Code : 00-53-7
17Cộng hòa SécĐSQ Việt Nam tại CH Séc
- Địa chỉ : Plzenská 214 - 150 00 - Praha 5
- Điện thoại: 57 211 540
- Mobile Phone :
- Fax: 57 211 792
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 57 296 561
- Lãnh sự : 57 291 981
- Email : dsqvietnamcz@yahoo.com
- Code : 00-42-02
18DenmarkĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch
- Địa chỉ : Gammel Vartov Vẹ 20 - 2900 Hellekup COPENHAGEN.
- Điện thoại: .45 - 39183932
- Mobile Phone :
- Fax: 45 - 39184171
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 446 5623
- Lãnh sự : 090 312 - 446 8049
- Email : embvndk@hotmail.com
- Code : 090 312
19EgyptĐSQ Việt Nam tại Ai-cập
- Địa chỉ : 8 E1- Madina E1- Monawara,Dokki- Cairo - Egypt
- Điện thoại: (00-202) 761.7324 - 7617309
- Mobile Phone :
- Fax: 336 8612
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vinaemb@intouch.com
- Code : 00-202
20FinlandĐSQ Việt Nam tại Phần Lan
- Địa chỉ : Aleksanterin katu 15A 5KR 00100 Helsinki
- Điện thoại: 00 358 9 6229900, ĐS: 562 6302
- Mobile Phone :
- Fax: 00 358 9 62299022
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 62299011/88
- Email : embvndk@hotmail.com, vietanmfinland@gmail.com, vietanmfinland@gmail.com
- Code : 0
21FranceĐSQ Việt Nam tại Pháp
- Địa chỉ : 62 Rue Boileau- 75016 Paris
- Điện thoại: 44 14 6400
- Mobile Phone :
- Fax: 45 24 3948
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email :
- Code : 0
PĐ Việt Nam tại UNESCO (Paris)
- Địa chỉ : 2, Le Verrier, 75006 Paris France
- Điện thoại: 44 32 0877, 44 32 0873
- Mobile Phone :
- Fax: 44 32 0879
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : unescovn@yahoo.com
- Code : 00-33-1
22Germany1.VPĐD Việt Nam tại Bonn (Đức)
- Địa chỉ : Konstantin Strase 37.53179 Bonn
- Điện thoại: 357021, 957540
- Mobile Phone :
- Fax: 351866
- Ngoài giờ (phone): 9575415
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 3622829
- Email : vnofficebonn.de@mofa.gov.vn
- Code : 00-49-228
2.ĐSQ Việt Nam tại Berlin (Đức)
- Địa chỉ : ELSENSTRASSE 3 12435 Berlin - Treptow
- Điện thoại: 53630 - 108, 119,113, 104
- Mobile Phone :
- Fax: 53630 - 200
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 53630 - 100
- Email : sqvnberlin@t-online.de
- Code : 00-49-30
23Hong KongĐSQ Việt Nam tại Hồng Kông
- Địa chỉ : 15/F, Great Smart Tower, 230 Wan Chai Road, Wan Chai, Hongkong
- Điện thoại: 2591 4517. 2591 4510
- Mobile Phone :
- Fax: 2591 4524, 2591 4539
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vnconsul@netvigator.com
- Code : 00-85-2
24HungaryĐSQ Việt Nam tại Hungary
- Địa chỉ : 1146 Budapest - Thokoly Ut 41
- Điện thoại: 342 5583, 342 9922
- Mobile Phone :
- Fax: 352 8798
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 343 3836
- Email : vp.budapest@mofa.gov.vn
- Code : 00-36-1
25India1.ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ
- Địa chỉ : 17 Kautilya Marg Chanakya, Puri, New Delhi 11002
- Điện thoại: 301 8059
- Fax: 3018448, Lãnh sự: 301 7714
- Ngoài giờ (phone): 301 2133
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : sqdelhi@del3.vsnl.net.in
- Code : 00-91-11-2
2.TLSQ Việt Nam tại Bombay
- Địa chỉ : B-306 Oberoi chamber New Link road andheri (w) MUMBAI 400 053 INDIA
- Điện thoại: 2673 6688
- Mobile Phone :
- Fax: 2673 6633
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vietnam@mtnl.net.in, tlsq.mumbai@mofa.gov.vn
- Code : 00-91-22
26IndonesiaĐSQ Việt Nam tại Indonesia
- Địa chỉ : JL. Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta
- Điện thoại: 3100358
- Mobile Phone : 62-811161025(VP)
- Fax: 3149615
- Ngoài giờ (phone): 3149975
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 3158537
- Email : embvnam@uninet.net.id
- Code : 00-62-21
27Iran, IslamicĐSQ Việt Nam tại I-ran
- Địa chỉ : No. 6 East Ordibehesht, Mardani Sharestan 8th. St. Pey Syan. St. M.Ardabili Valiyear Ave. Tehran IRAN
- Điện thoại: 2 241478 - 2 2411670
- Mobile Phone :
- Fax: 2 2416045
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vnemb.ir@mofa.gov.vn
- Code : 00-98-21
28IraqĐSQ Việt Nam tại I-rắc
- Địa chỉ : Man Sour/Daoudi Str House 71, Zuqaq 34 Mahalla 611 PO Box: 15054 Yarmuk
- Điện thoại: VP: 541 3409, ĐS: 543 9919
- Mobile Phone :
- Fax: 873 762387891, 54 11388
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : embassyvn_iraq@yahoo.com
- Code : 00-964-1
29ItalyĐSQ Việt Nam tại Italia
- Địa chỉ : Via Clitunno 34 00198 Roma- Italia
- Điện thoại: 661 607 26
- Mobile Phone :
- Fax: 661.575 20
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vnemb.it@mofa.gov.vn
- Code : 00-39-06
30Japan1.ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản
- Địa chỉ : 50-11, Motoyoyogi-cho Shibuya- ku Tokyo -Japan
- Điện thoại: 346 63 313 , 346 63 314
- Mobile Phone :
- Fax: 346 63 391 . 346 67 652
- Ngoài giờ (phone): 348 16 354
- Ngoài giờ (fax): 346 63 312
- Lãnh sự : 346 63 311
- Email : vnembasy@blue.ocn.ne.jp
- Code : 00-81-
2. TLSQ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)
- Địa chỉ : Estate Bakurocho Building 10F, 1-4-10 Bakurocho Chuo-ku, Osaka 541
- Điện thoại: 263 1645, 263 1600
- Mobile Phone :
- Fax: 263 1770,263 1805
- Ngoài giờ (phone): 768 3323
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : tlsvnosa@gold.ocn.ne.jp
- Code : 00-81-66
31Korea, Democratic People’s Republic ofĐSQ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên
- Địa chỉ : 7 Munsu Street, Pyongyang
- Điện thoại: 381 7358
- Mobile Phone :
- Fax: 381 7632
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 381 7111
- Email : vnembasydprk@mofa.gov.vn
- Code : 00-850-2
32Korea, Republic ofĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc
- Địa chỉ : 28-58, Samchong-Dong, Chongno-Ku,110-230
- Điện thoại: 738 2318, 739 2065
- Mobile Phone :
- Fax: 739 2064
- Ngoài giờ (phone): 790 0747, 723 0710
- Ngoài giờ (fax): 738 2317
- Lãnh sự : 734 7948
- Email : vndsq@yahoo.com
- Code : 00-82-2
33KuwaitĐSQ Việt Nam tại Kuwait
- Địa chỉ : Embassy of VietWWai Jabriya, Block 10, Str.19, Villa 96 - Ku Wait
- Điện thoại: VP: 531 1450 & 535 1593
- Mobile Phone :
- Fax: 535 1592
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vnembassy.ku@mofa.gov.vn
- Code : 00-965
34Lao People’s Democratic Republic1 . ĐSQ Việt Nam tại Lào
- Địa chỉ : Thatluang Rd, Vientiane
- Điện thoại: 413 409, 413 406, anh Hướng 00856205018607
- Mobile Phone : 856 2055 12044 (a.Định tham tán)
- Fax: 413 379, 414 601
- Ngoài giờ (phone): 413 409, 414 602
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 413 400
- Email : dsqvn@laotel.com
- Code : 00-856-21
2 . TLSQ Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)
- Địa chỉ : số nhà 31 Ban Pha Bạt, Paksé, tỉnh Champassak
- Điện thoại: 21-2824 -27, Trưởng CQ: 21 4199, NR trưởng cơ quan: 252947, NR trưởng cơ quan: 252947
- Mobile Phone :
- Fax: 21 2058
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 21 4140
- Email : vnemb.la@mofa.gov.vn
- Code : 00-856-31
3 . TLSQ Việt Nam tại Savanakhet(Lào)
- Địa chỉ : 118 Si-Sà-Vàng-Vông, Mường Khăn-Tha-Bu-Li, Savannakhet
- Điện thoại: 21 24 18
- Mobile Phone :
- Fax: 21 21 82
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : tlsxavan@laotel.com
- Code : 00-85-6
4 . TLSQ Việt Nam tại Luongprabang
- Địa chỉ : No 427- 428,Ban That Bosot,Luang Prabang Town,Luang Prang province, Lao P.D.R
- Điện thoại: 856 071 254 745-254 748-49
- Mobile Phone :
- Fax: 856.071.254 746, 00856 020 5571 057 (TLS Nguyễn Đức Hạnh), 00856020 5571 047 (Lsự Nguyễn Viết Khuê)
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : tlsqlpb@yahoo.com, luongpb@yahoo.com.vn
- Code : 0
35Libyan Arab JamahiriyaĐSQ Việt Nam tại Li-bi
- Địa chỉ : Al Hadba Al Khadra - Tripoli Libya P.O. Box: 587
- Điện thoại: 490 3664-3694-1354-1456
- Mobile Phone :
- Fax: 490 1499
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : dsqvnlib@yahoo.com
- Code : 00-218-21
36MalaysiaĐSQ Việt Nam tại Malaysia
- Địa chỉ : No.4 Persiaran Stonor-50450 Kualar Lumpur
- Điện thoại: 2148 4534
- Mobile Phone : 00.60.126.194.582(Đại sứ), 00.60.126.743.779 (Tham tán), 0060122712403 (chị Thu)
- Fax: 21636334
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 2148 3270
- Lãnh sự : 2148 4036
- Email : daisevn@putra.net.my
- Code : 00-603
.37MexicoĐSQ Việt Nam tại Mexico
- Địa chỉ : 255 Sierra Ventana 255 Lomas de Chapultepec Delegation Miguel Hidalgo CP.11000, Mexico D.F
- Điện thoại: 00.525 55 540 1632
- Mobile Phone :
- Fax: 00 525 55 540 1612
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 00 525 55 540 7587
- Email : vietnam.mx@mofa.gov.vn
- Code : 0
38MongoliaĐSQ Việt Nam tại Mông Cổ
- Địa chỉ : Enlchtaivany Urgunchulur 47 Ulaan Baatar
- Điện thoại: 454 632
- Mobile Phone :
- Fax: 1 458 923
- Ngoài giờ (phone): 458 917
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vinaemba@magicnet.mn
- Code : 00-97-61
39MoroccoĐSQ Việt Nam tại Ma-rốc
- Địa chỉ : No9, rue Beni MTIR. Souisui. Rabat.Royaumc Du Maroc
- Điện thoại: 212 37 63 9174, VP: 212 37 63 1206 (84 60)
- Mobile Phone :
- Fax: 212 37 63 9174
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vnambassade@yahoo.com.vn
- Code : 0
40MyanmarĐSQ Việt Nam tại Myanmar
- Địa chỉ : 70-72 Than Lwin Road, Bahan Township - Yangon
- Điện thoại: 501992, 501993, 511305
- Mobile Phone :
- Fax:
- Ngoài giờ (phone): 0
- Ngoài giờ (fax): 514 897
- Lãnh sự :
- Email : vnembmyr@cybertech.net.mm
- Code : 00-95-1
41NetherlandsĐSQ Việt Nam tại Hà Lan
- Địa chỉ : Nassauplein 12 2585 EB The Hague - The Netherlands
- Điện thoại: 3648917, 3644300
- Mobile Phone :
- Fax: 3648656
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : emviet@wanadoo.nl
- Code : 00-31-70
42New ZealandĐSQ Việt Nam tại New Zealand
- Địa chỉ : Embassy of the S.R. of VietNam Level 21 Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace Po Box 8042 Wellington.
- Điện thoại: 644-4735912
- Mobile Phone :
- Fax: 644 473 5913
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : embassyvn@paradise.net.nz
- Code : 0
43PakistanĐSQ Việt Nam tại Pakistan
- Địa chỉ : No.10a Street No 31 Sector F-8/1 Islamabad Pakistan
- Điện thoại: 00 92 51 2850581
- Mobile Phone :
- Fax: 00 92 51 2850582
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 00.92 302502 5668(a. Thức Ttán), 00.92 321535 0267 (c.Thu Lsự)
- Email : dsqvn.pakistan@yahoo.com
- Code : 0
44PanamaĐSQ Việt Nam tại Panama
- Địa chỉ : Local 3, Piso 10, Edificio Banco Atlantico, Calle 50 y 53, Panama
- Điện thoại: 264 2551
- Mobile Phone : 507 602 2642-634 5649
- Fax: 265 6056
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : embavinapa@cwpanama.net
- Code : 00-507
45PhillippinesĐSQ Việt Nam tại Philippines
- Địa chỉ : 670 Ocampo Pablo Malate, Manila,Phihppines
- Điện thoại: 525 2837
- Mobile Phone :
- Fax: 526 0472
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 524 0364
- Email : vnemb.ph@mofa.gov.vn
- Code : 00-63-2
46PolandĐSQ Việt Nam tại Ba Lan
- Địa chỉ : UL Resorowa 36 02-956 Warszawa
- Điện thoại: 651 6098 (máy lẻ ĐS:50, VP:14)
- Mobile Phone :
- Fax: 6516095
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 651 6098 (máy lẻ: 10)
- Email : office@ambasadawietnamu.org
- Code : 00-48-22
47RomaniaĐSQ Việt Nam tại Rumani
- Địa chỉ : Str.C.A. Roseth Nr.35 Sector 2 Bucaest - Rumania
- Điện thoại:
- Mobile Phone :
- Fax: 312 1626, 211 3738
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 311 0334
- Email : vietrom2005@yahoo.com
- Code : 00-4021
48Russian Federation1.ĐSQ Việt Nam tại liên bang Nga
- Địa chỉ : Moscow, Bolshaya Pirogovskaia, 13
- Điện thoại: 247 0212
- Mobile Phone :
- Fax: 245 1092
- Ngoài giờ (phone): 245 0925
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : (Phone/Fax) 246 0687, 246 6807
- Email : dsqvn@com2com.ru
- Code : 00-7-095
2 . TLSQ Việt Nam tại Vladivostok
- Địa chỉ : 107/1, Pushkinskaya Street Vladivostok - Russia
- Điện thoại: 226 927 - 205814 - 226948
- Mobile Phone :
- Fax: 261496
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : tls_vla@yahoo.com
- Code : 00-7-4232
49SingaporeĐSQ Việt Nam tại Singapore
- Địa chỉ : 10 Leedon Park, Singapore 267887
- Điện thoại: 463 8004, 462 5938
- Mobile Phone :
- Fax: 468 9863
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 462 5936
- Lãnh sự : 462 5994 - . 462 5938
- Email : vnemb@singnet.com.sg
- Code : 00-65-6
50SlovakiaĐSQ Việt Nam tại Slovakia
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Mobile Phone :
- Fax:
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email :
- Code :
51South AfricaĐSQ Việt Nam Nam Phi
- Địa chỉ : 87 Brooks Street, Brooklyn , P.O. Box : 13692 Hatfield 0028 Pretoria, Republic of South Africa
- Điện thoại: 362 8119, 362 8118
- Mobile Phone :
- Fax: 362 8115
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : embassy@vietnam.co.za
- Code : 00-27-12
52SpainĐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha
- Địa chỉ : Arturo Soria 201-pta 1A-28043- Madrid
- Điện thoại: 915102867
- Mobile Phone :
- Fax: 914157067
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : claudiomes@yahoo.com
- Code : 00 - 34
53SwedenĐSQ Việt Nam tại Tây Ban Nha
- Địa chỉ : Arturo Soria 201-pta 1A-28043- Madrid
- Điện thoại: 915102867
- Mobile Phone :
- Fax: 914157067
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : claudiomes@yahoo.com
- Code : 00 - 34
54SwitzerlandĐSQ Việt Nam tại Thụy Sĩ (Bern)
- Địa chỉ : Schlosslistrasse 26 - 3008 Bern - Switzerland
- Điện thoại: 388 78 78
- Mobile Phone :
- Fax: 388 78 79- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : vietsuisse@blue.win.ch
- Code : 00- 41 31
55TaiwanVPĐD KT-VH VN tại Đài Bắc (Trung Quốc)
- Địa chỉ : 3F No. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan
- Điện thoại: 251 66 626
- Mobile Phone :
- Fax: 250 41 761, 251 66 625
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 251 66 648
- Email : vecotaipei@mofa.gov.vn
- Code : 00-886-2
56Tanzania, United Republic ofVPĐD KT-VH VN tại Đài Bắc (Trung Quốc)
- Địa chỉ : 3F No. 65 Sung Chiang Road, Taipei, Taiwan
- Điện thoại: 251 66 626
- Mobile Phone :
- Fax: 250 41 761, 251 66 625
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 251 66 648
- Email : vecotaipei@mofa.gov.vn
- Code : 00-886-2
57Thailand1 . ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan
- Địa chỉ : 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
- Điện thoại: 251 5836-38, 253 4464, 242 190
- Mobile Phone :
- Fax: 254 4630, 241 154
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 251 7201, 250 7525
- Lãnh sự : 251 5837 / 115 hoặc 116
- Email : vnemb.th@mofa.gov.vn, konkaen.th@mofa.gov.vn
- Code : 00-66-043
2 . TLSQ Việt Nam tại Khonkaen (Thái Lan)
- Địa chỉ : 65/6 Chatapadung, Khonkaen 40000
- Điện thoại: 0
- Mobile Phone :
- Fax: 0
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự :
- Email : 0
- Code : 0
58TurkeyĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
- Địa chỉ : Cayhane Sokak No 34 Gaziosmanpasa Ankara
- Điện thoại: 090 312 -446 8049
- Mobile Phone :
- Fax: 090 312 - 4465623
- Ngoài giờ (phone):
- Ngoài giờ (fax): 446 5623
- Lãnh sự :
- Email : qvnturkey@yahoo.com
- Code : 090 312
59UkraineĐSQ Việt Nam tại Ucraina
- Địa chỉ : 51 Tovarna -Str 01103/ Kiev. Ucaraina
- Điện thoại: 284 55442
- Mobile Phone :
- Fax: 284 5738
- Ngoài giờ (phone): 284 5740
- Ngoài giờ (fax):
- Lãnh sự : 284 5738
- Email : dsq@dsqvn.kiev.ua
- Code : 00-380-44

Xin cấp, cấp lại giấy miễn thị thực với người đang có mặt ở Việt Nam tại:

 • Cục quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội: số 44 – 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 84 4 38257941. Fax: 04 38243287, 04. 38243288
 • Cục quản lý xuất nhập cảnh TPHCM: số 333-335-337 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 84 236 3822 381

Thời hạn cấp giấy miễn thị thực 5 năm

Người đề nghị xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm sẽ nhận được kết quả sau 5 ngày làm việc khi cơ quan chức năng có thẩm quyền nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lệ phí cấp giấy miễn thị thực 5 năm [ PHÍ NHÀ NƯỚC]

Kể từ ngày 01/01/2017, mức phí cấp giấy miễn thị thực bắt buộc phải đóng là 10 đô la Mỹ. Mức phí này được quy định trong tại phần phụ lục kèm theo thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cách xin giấy miễn thị thực 5 năm

 • Cách 1: Tự thực hiện thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm
 • Cách 2: Sử dụng dịch vụ xin giấy miễn thị thực 5 năm (nếu cần làm nhanh, hoặc bạn không có nhiều thơi gian để xử lý hay trực tiếp thực hiện thủ tục).

Liên hệ tư vấn ngay

Mrs. An

Email: pnvt09@gmail.com

Dịch vụ xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm phía Nam

Khi tự làm thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm, các bạn phải dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, khai mẫu và trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Với các trường hợp cần làm gấp thì người trực tiếp thực hiện thủ tục không tránh khỏi lúng túng, khiến phải di chuyển nhiều lần để bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Hiểu được điều này, PNVT mong muốn hỗ trợ những người có nguồn gốc Việt Nam, đặc biệt là những người nước ngoài có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống với người Việt Nam để họ được dễ dàng thực hiện thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm tại Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Thạnh, Quận Thủ Đức, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Quận Tân Phú, Huyện Cần Giờ, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè, Huyện Hóc Môn, Huyện Củ Chi, TPHCM.

Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn và hỗ trợ làm giấy miễn thị thực 5 năm ở An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hậu Giang, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Có thể xin giấy miễn thị thực 5 năm gấp ở đâu?

Nếu các bạn cần thực hiện thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm trong 3 ngày, hoặc muốn xin giấy miễn thị thực tiết kiệm thì hãy đến với dịch vụ làm giấy miễn thị thực 5 năm tại PNVT.

Địa chỉ PNVT: 217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

Đến với PNVT, các bạn được chuyên gia tư vấn, hỗ trợ:

 • Xử lý trọn gói, triệt để hồ sơ xin giấy miễn thị thực 5 năm
 • Giao nhận kết quả tận nhà (nếu quý khách yêu cầu)
 • Giải quyết, tháo gỡ mọi trường hợp khó thực hiện thủ tục xin giấy miễn giấy thị thực 5 năm
 • Chi phí dịch vụ luôn được đảm bảo, ổn định
 • Nhận kết quả giấy miễn thị thực chỉ trong 3 ngày làm việc.

Do đó, nếu các bạn là đối tượng được cấp giấy miễn thị thực 5 năm mà không có thời gian xử lý hồ sơ, trực tiếp thực hiện thủ tục, muốn có kết quả giấy miễn thị thực 5 năm nhanh chóng trong thời gian ngắn thì hãy sử dụng dịch vụ xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm tại PNVT nhé. 12 năm kinh nghiệm thực hiện thủ tục hành chính có yếu tố nước ngoài đã cho chúng tôi thêm sức mạnh, tự tin và cảm thấy tự hào vì đã được đông đảo bạn bè trong và ngoài nước tin tưởng ủng hộ sử dụng dịch vụ. Hãy gọi ngay và luôn cho chúng tôi, để sớm sở hữu giấy miễn thị thực 5 năm, không phải xin visa nhập cảnh Việt Nam hay gia hạn visa Việt Nam nhé.

1 thought on “16 điều cần biết để sở hữu giấy miễn thị thực 5 năm”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top