CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH VĨNH LONG

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH VĨNH LONG
Vinh Long Sub-Department of Livestock production and Veterinary
Số 35 Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
35 Tran Phu Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
LÊ THANH TÙNG
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015
Hoạt động thú y
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015

Send Message to listing owner

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH VĨNH LONG

EnglishVietnamUnknown