CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN – VIMICO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN – VIMICO
Thainguyen Non Ferous Metals Joint Stock Company
TMC
Tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Group 6, Phu Xa Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
BÙI TIẾN HẢI
4600100003 – ngày cấp: 22/09/1998
4600100003 – ngày cấp: 22/09/1998

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN – VIMICO

EnglishVietnamUnknown