CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN – 0301176800

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN – 0301176800
SOUTH SAIGON DEVELOPMENT CORPORATION
SADECO
1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1489 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
NGUYỄN MINH TRÍ
0301176800 – 27/06/1994
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng dân dụng
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng. Nạo vét luồng lạch.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn xây dựng (trừ tư vấn thiết kế công trình), tư vấn lập dự án đầu tư.
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý).
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng.
6810 (Chính)
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Phát triển kinh doanh nhà.
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
7911
Đại lý du lịch
7912
Điều hành tua du lịch
7920
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp giống cây trồng. Trồng cây xanh công nông nghiệp, trồng rừng.
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất (không hoạt động tại trụ sở).
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất.
5590
Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Nhà ở lưu trú cho công nhân.
0301176800 – 27/06/1994

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN – 0301176800

EnglishVietnamUnknown