CÔNG TY CỔ PHẦN TT CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TT CAPITAL
TT CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
46 Đường 27 , Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
46, Street 27, Tan Quy Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
THẨM THỊ THÚY
0313691718 (11/03/2016)
7020 (Chính)
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)
8230
Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
(trừ dịch vụ bảo vệ)
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép tốc ký. Thuyết minh thời gian trình chiếu chương trình truyền hình về các cuộc họp. Địa chỉ mã vạch. Dịch vụ sắp xếp thư. Dịch vụ thu tiền đỗ xe.
0313691718 (11/03/2016)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN TT CAPITAL

EnglishVietnamUnknown