CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LNCGLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LNCGLOBAL
LNCGLOBAL CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY
Tầng 16, Saigon Tower, 29 Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
16th Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
TRẦN THIÊN TRẦM
0315303470 (01/10/2018)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật).
7020 (Chính)
Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục + Tu vấn du học
0315303470 (01/10/2018)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LNCGLOBAL

EnglishVietnamUnknown