CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BASA MEKONG – 1602021707

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BASA MEKONG – 1602021707
MEKONGFISHMEAL CO.,LTD
CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG
Khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Tay Khanh 2 Sub-hamlet, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
NGUYỄN HỒNG QUÂN
1602021707 – 22/10/2016
0149
Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi cá sấu
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản
4632
Bán buôn thực phẩm
4669 (Chính)
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phụ phẩm cá, mỡ cá, thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thủy sản
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ các loại
1602021707 – 22/10/2016

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BASA MEKONG – 1602021707

EnglishVietnamUnknown