Danh sách hiêp định, hiệp ước MTT

Gồm các hiệp định, nghị định, miễn thị thực cho công dân Việt Nam, người nước ngoài được tổng hợp và cập nhật thường xuyên.

van ban phap luat

Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 99/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CÁC NƯỚC: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, …

Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN

van ban phap luat

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG về việc Ban hành quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc

BỘ NGOẠI GIAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2004/QĐ-BNG Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm2004   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ MIỄN THỊ THỰC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NHẬT BẢN VÀ CÔNG DÂN HÀN …

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG về việc Ban hành quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc

danh muc hiep dinh hiep uoc cac quoc gia ky mien thi thuc voi viet nam

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC (tính đến tháng 10/2013)

Nếu bạn muốn đến Việt Nam, việc đầu tiên là xem mình có thuộc công dân thuộc các quốc gia ký hiệp định, hiệp ước miễn thị thực với Việt Nam hay không. Cách tra cứu là dùng cột trái xem tên quốc gia mình, nếu không có thì buộc phải xin thị thực nhập …

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH, THOẢ THUẬN MIỄN THỊ THỰC GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC (tính đến tháng 10/2013)

Scroll to Top