Miễn Thị Thực visa 5 năm cho người nước ngoài, Việt Kiều và thân nhân vào Việt Nam TRONG NGÀY – PNVT

Miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài vào Việt Nam là hình thức được nhiều người quan tâm hiện nay. Bởi bạn chỉ cần làm một lần nhưng giá trị sử dụng của nó lâu dài so với hình thức miễn thị thực đương nhiên. Vậy …

Ai được miễn thị thực vào Việt Nam?

Để có cái nhìn tổng thể về những ai được miễn thị thực vào Việt Nam, và để tạo dễ dàng tra cứu, Miễn Thị Thực PNVT xin liệt kê danh sách những quốc gia được miễn thị thực khi vào Việt Nam, được đánh số từ 1, …

Đối tượng miễn thị thực 5 năm

Theo QUY CHẾ Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ), thì Đối tượng miễn thị thực ở đây được hiểu là đối tượng …

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

Đây là thông tin bổ ích về miễn thị thực visa đối với Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hồ sơ đề nghị cấp …

Dịch vụ miễn thị thực giá rẻ

Một số ngành chúng ta không thể chuộng giá rẻ chẳng hạn dịch thuật công chứng vì đây là lĩnh vực vô hình, trí tuệ. Trong khi Dịch vụ miễn thị thực giá rẻ (Cheap visa exemption) được nhiều người thích dùng vì kết quả sau cùng là …

Dịch vụ miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều

Dựa vào Quy chế về miễn thị thực, thì giờ đây Việt Kiều (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) sẽ được cấp Miễn thị thự 5 năm. Giấy miễn thị thực 5 năm giúp Việt Kiều tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc cho mỗi …