Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên (Thai Nguyen Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ 17 đường Cách mạng Tháng 8, Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên.

phòng xuất nhập cảnh tỉnh thái nguyên

Địa chỉ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh trên địa bàn của tỉnh.

Bạn có thể tìm hiểu về Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Thái Nguyên qua địa chỉ 17 đường Cách mạng Tháng 8, Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ: 0692669166 , Fax: 02803859488

Miễn thị thực 5 năm

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên giải quyết những thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính

 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an tỉnh

 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh

 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (giạ hạn visa)

 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

 Cấp giấy phép vào khu vực cấm

 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh

 Cấp thông hành nhập xuất cảnh tại Công an tỉnh Thái Nguyên

 Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

 Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (Đài Loan) tại Công an cấp tỉnh

 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

 Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nc ngoài

 Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài

 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Thái Nguyên

 Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Thái Nguyên

 Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan quản lý chuyên môn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.
Một số trường hợp phức tạp về thủ tục xuất nhập cảnh sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam giải quyết. Vì vậy, bạn hãy liên hệ trực tiếp đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Thái Nguyên để được tư vấn và hỗ trợ.

Và khi khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử, bạn có thể truy cập địa chỉ sau của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Nguyên: https://thainguyen.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top