Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái (Yen Bai Immigration Office) là cơ quan giải quyết các thủ tục liên quan đến việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tạm trú trên địa bàn của tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 069.250.9430, Fax: 069.250.9334.

phòng xuất nhập cảnh tỉnh yên bái

Tìm hiểu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh trên địa bàn của tỉnh. Địa chỉ: Phường Yên Ninh – Thành phố Yên Bái – Tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 069.250.9430, Fax: 069.250.9334.

Bạn có thể tìm hiểu các thủ tục Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Yên Bái qua link sau: http://conganyenbai.gov.vn/CAYB/Thu-tuc-hanh-chinh-Cong-an-Yen-Bai/21784/.

Thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái giải quyết những thủ tục nào?

Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái sẽ hướng dẫn và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh sau:

 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông (thực hiện ở cấp tỉnh)

 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử (cấp tỉnh)

 Trình báo mất hộ chiếu (thực hiện ở cấp tỉnh)

 Cấp hộ chiếu phổ thông (thực hiện ở cấp tỉnh)

 Cấp lại hộ chiếu phổ thông (thực hiện ở cấp tỉnh)

 Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Thủ tục gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tinh)

 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh)

 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện tại cấp tỉnh)

 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (thực hiện tại cấp tỉnh)

 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) (thực hiện ở cấp xã)

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Cơ quan quản lý chuyên môn của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái chịu sự quản lý về mặt chuyên môn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam.
Một số trường hợp phức tạp về thủ tục xuất nhập cảnh sẽ do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam giải quyết. Vì vậy, bạn hãy liên hệ trực tiếp đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Yên Bái để được tư vấn và hỗ trợ.

Và khi khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử, bạn có thể truy cập địa chỉ sau của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái: https://yenbai.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top