ukraine-duoc-huong-che-do-mien-thi-thuc-trong-3-thang-cua-lien-minh-chau-au-eu-ke-tu-ngay-1162017-2

Ukraine được hưởng chế độ miễn thị thực trong 3 tháng của Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 11/6/2017

Ukraine được hưởng chế độ miễn thị thực trong 3 tháng của Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 11/6/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top