16 điều cần biết để sở hữu giấy miễn thị thực 5 năm

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam là đối tượng được xin giấy miễn thị thực 5 năm, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đây được xem là … Đọc tiếp 16 điều cần biết để sở hữu giấy miễn thị thực 5 năm