Home / Văn bản pháp luật / Quy định về lệ phí cấp giấy phép làm việc mới nhất

Quy định về lệ phí cấp giấy phép làm việc mới nhất

Để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hợp pháp, người lao động nước ngoài cần phải có giấy phép làm việc (giấy phép lao động). Vậy, lệ phí cấp giấy phép làm việc được quy định như thế nào? PNVT cung cấp thông tin và dịch vụ làm giấy phép làm việc cho người nước ngoài uy tín, tiết kiệm và nhanh nhất.

Ai nộp lệ phí cấp giấy phép lao động?

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC được sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC quy định:

“Lệ phí cấp (cấp, cấp lại, gia hạn) giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam”

Trong đó, căn cứ Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH, người có trách nhiệm thực hiện thủ tục này là người sử dụng lao động.

Do đó, người sử dụng lao động là người nộp lệ phí cấp giấy phép lao động sẽ cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

giấy phép làm việc

Lệ phí cấp giấy phép làm việc mới nhất

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-LĐTBXH năm 2021: Nếu người lao động nước ngoài thuộc trường hợp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động sẽ phải mất lệ phí theo quy định Thông tư số 85/2019/TT-BTC (nghĩa là lệ phí sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định)

Bạn có thể tự thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài hoặc có thể sử dụng dịch vụ làm giấy phép làm việc (giấy phép lao động) cho người nước ngoài. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ xử lý hồ sơ nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *