BOCA là gì?

BOCA là gì?là thuật ngữ làm cho nhiều biên dịch quan tâm. Để lý giải thuật ngữ này, chúng ta cần biết từ BOCA nằm trong tài liệu nào, từ đó sẽ dễ dàng suy luận được nghĩa của nó.

Danh sách các nước miễn thị thực

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực

BOCA là gì

BOCA là gì?

BOCA Là thuật ngữ năm trong document legalization, gọi là giấy chứng thực, giống như giấy chứng thực của cơ quan ủy ban nhân dân, nhưng có khác vì đây là chứng thực của cơ quan lãnh sự, chỉ có cơ quan lãnh sự, thuộc Bộ ngoại giao mới có chức năng chức thực, trong phạm vị của lãnh sự.

BOCA là viết tắt của từ nào?

BOCA viết tắt của Bureau Of Consular Affairs, tập hợp của 4 từ đầu

BOCA là Cục lãnh sự, thuộc Bộ ngoại giao.

Như vậy BOCA là gì? tạm dịch là Cục lãnh sự, thuộc Bộ ngoại giao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top