Kiến thức Miễn thị thực

Giới thiệu về Miễn Thị Thực PNVT

Miễn Thị Thực PNVT là một công ty con của PNVT. Toàn bộ website mienthithucvisa.com của Miễn Thị Thực PNVT sẽ hướng dẫn bạn những thông tin cần thiết về miễn thị thực hiển nhiên (do các hiệp định đơn phương, song phương giữa Việt Nam và các …

Đối tượng miễn thị thực 5 năm

Theo QUY CHẾ Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ), thì Đối tượng miễn thị thực ở đây được hiểu là đối tượng …

Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực N19

Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực Mẫu N19 là loại giấy tờ không thể thiếu của Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực. Mẫu này có thể đánh máy hay viết tay. Tốt nhất là tải về từ link ngay dưới đây.  Điều …

Miễn thị thực là gì?

Miễn thị thực là gì (hay miễn visa là gì) là câu hỏi được nhiều người hỏi nhất và thường gây ngộ nhận nếu như không rõ về chúng. Miễn thị thực tiếng Anh là Visa Exemption và miễn thị thực thường thể hiện bằng bởi Giấy miễn …

Hình thức Giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực thường được cấp dán vào một trang của hộ chiếu, tuy nhiên cũng có những trường hợp cấp loại sổ, trường hợp này ít xảy ra. Giấy miễn thị thực gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được …
EnglishVietnamUnknown