Quốc gia được Miễn thị thực Việt Nam

Gồm tất cả các quốc gia được miễn thị thực Việt Nam hay miễn visa Việt Nam

Miễn thị thực cho công dân 9 nước ASEAN (Hiệp định miễn thị thực SONG PHƯƠNG)

Miễn thị thực cho công dân 9 nước ASEAN (Hiệp định miễn thị thực SONG PHƯƠNG)

9 nước thành viên ASEAN gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Brunei, Myanmar, Philippines (chưa kể Việt Nam). Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tại tất cả 09 nước thành viên ASEAN miễn thị thực Kể từ ngày từ ngày 26/10/2013, …

Miễn thị thực cho công dân 9 nước ASEAN (Hiệp định miễn thị thực SONG PHƯƠNG)

mien thi thuc cho cong dan han quoc , mien thi thuc visa dai han dan quoc

Miễn thị thực visa cho công dân Hàn Quốc khi nhập cảnh Việt Nam theo quy định mới

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN (Đây là trường hợp miễn thị thực đương nhiên, còn …

Miễn thị thực visa cho công dân Hàn Quốc khi nhập cảnh Việt Nam theo quy định mới

mien thi thuc cho cong dan nhat ban, mien thi thuc visa nhat ban

Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản khi nhập cảnh Việt Nam theo quy định mới

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN (Đây là trường hợp miễn thị thực đương nhiên, còn …

Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản khi nhập cảnh Việt Nam theo quy định mới

mien thi thuc cho cong dan phan lan , mien thi thuc visa phan lan

Miễn thị thực visa cho công dân Phần Lan khi nhập cảnh Việt Nam

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN (Đây là trường hợp miễn thị thực đương nhiên, còn …

Miễn thị thực visa cho công dân Phần Lan khi nhập cảnh Việt Nam

mien thi thuc cho cong dan thuy dien, mien thi thuc visa thuy dien

Miễn thị thực visa cho công dân Thụy Điển khi nhập cảnh Việt Nam

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN (Đây là trường hợp miễn thị thực đương nhiên, còn …

Miễn thị thực visa cho công dân Thụy Điển khi nhập cảnh Việt Nam

mien thi thuc cho cong dan na uy , mien thi thuc visa na uy

Miễn thị thực visa cho công dân Na Uy khi nhập cảnh Việt Nam

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN (Đây là trường hợp miễn thị thực đương nhiên, còn …

Miễn thị thực visa cho công dân Na Uy khi nhập cảnh Việt Nam

mien thi thuc cho cong dan dan mach, mien thi thuc visa dan mach

Miễn thị thực visa cho công dân Đan Mạch khi nhập cảnh Việt Nam

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN (Đây là trường hợp miễn thị thực đương nhiên, còn …

Miễn thị thực visa cho công dân Đan Mạch khi nhập cảnh Việt Nam

mien thi thuc cho cong dan nga , mien thi thuc visa nga

Miễn thị thực visa cho công dân Nga khi nhập cảnh Việt Nam

Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC NA UY, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN VÀ CỘNG HÒA PHẦN LAN (Đây là trường hợp miễn thị thực đương nhiên, còn …

Miễn thị thực visa cho công dân Nga khi nhập cảnh Việt Nam

Scroll to Top