Home Kiến thức Miễn thị thực

Kiến thức Miễn thị thực

Gồm 16 điều cần biết về thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm. Đặc biệt, chuyên mục cập nhật thêm những vấn đề khác như: những nước miễn visa cho Việt Nam, Việt nam miễn thị thực cho công dân bao nhiêu quốc gia, và danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chi phí xin giấy miễn thị thực, thủ tục xin thị thực điện tử Việt Nam…