Kiến thức Miễn thị thực

Gồm 16 điều cần biết về thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm. Đặc biệt, chuyên mục cập nhật thêm những vấn đề khác như: những nước miễn visa cho Việt Nam, Việt nam miễn thị thực cho công dân bao nhiêu quốc gia, và danh sách các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, chi phí xin giấy miễn thị thực, thủ tục xin thị thực điện tử Việt Nam…

mẫu xin miễn thị thực

Quy định mẫu thủ tục xin giấy miễn thị thực (visa) Việt Nam

Thị thực – visa, giấy miễn thị thực là giấy tờ cấp cho người nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trong thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 có quy định các mẫu giấy tờ liên quan đến việc cấp thị thực, giấy miễn thị thực cho người …

Quy định mẫu thủ tục xin giấy miễn thị thực (visa) Việt Nam

Scroll to Top