Miễn thị thực cho công dân 9 nước ASEAN (Hiệp định miễn thị thực SONG PHƯƠNG)

9 nước thành viên ASEAN gồm: Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Brunei, Myanmar, Philippines (chưa kể Việt Nam).

Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tại tất cả 09 nước thành viên ASEAN miễn thị thực

Miễn thị thực cho công dân 9 nước ASEAN (Hiệp định miễn thị thực SONG PHƯƠNG)

Kể từ ngày từ ngày 26/10/2013, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Myanmar về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông chính thức có hiệu lực.

Theo Hiệp định này, công dân của một bên, là người mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất sáu (06) tháng được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ bên kia với thời gian lưu trú không quá mười bốn (14) ngày. Nếu có nhu cầu nhập cảnh và lưu trú với thời hạn trên mười bốn (14) thì những người này phải làm thủ tục xin thị thực bên tiếp nhận trước khi nhập cảnh.

Với việc Hiệp định này có hiệu lực, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh, quá cảnh và lưu trú tại tất cả 09 nước thành viên ASEAN miễn thị thực. Tuy nhiên, thời hạn lưu trú được miễn thị thực của mỗi nước có khác nhau, cụ thể như sau: thời gian lưu trú không quá mười bốn (14) ngày đối với Brunei và Myanmar; thời gian lưu trú không quá ba mươi (30) ngày đối với Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Singapore và không quá hai mươi mốt (21) ngày đối với Philippines.

Xem thêm Hồ sơ đề nghị cấp giấy miễn thị thực 5 năm, hình thức giấy miễn thị thực

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top