PNVT

Xin giấy miễn thị thực 5 năm mất bao lâu?

Giấy miễn thị thực 5 năm sẽ được cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều) và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. Vậy xin giấy miễn thị …

Nhà giáo ưu tú tiếng Anh là gì? Outstanding teacher?

Nhà giáo ưu tú tiếng Anh là gì? Outstanding teacher? là câu hỏi mà nhiều bạn gặp phải? không biết người bản xứ dùng thuật ngữ gì? Để có thể giải mã thuật ngữ này, chúng ta cần tìm hiểu danh hiệu nhà giáo ưu tú là gì? …
EnglishVietnamUnknown