PNVT

BOCA là gì?

BOCA là gì?là thuật ngữ làm cho nhiều biên dịch quan tâm. Để lý giải thuật ngữ này, chúng ta cần biết từ BOCA nằm trong tài liệu nào, từ đó sẽ dễ dàng suy luận được nghĩa của nó. Danh sách các nước miễn thị thực Thủ …

Xin giấy miễn thị thực 5 năm mất bao lâu?

Giấy miễn thị thực 5 năm sẽ được cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều) và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. Vậy xin giấy miễn thị …
EnglishVietnamUnknown