PNVT

mẫu xin miễn thị thực

Quy định mẫu thủ tục xin giấy miễn thị thực (visa) Việt Nam

Thị thực – visa, giấy miễn thị thực là giấy tờ cấp cho người nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trong thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 có quy định các mẫu giấy tờ liên quan đến việc cấp thị thực, giấy miễn thị thực cho người …

Quy định mẫu thủ tục xin giấy miễn thị thực (visa) Việt Nam

Scroll to Top