PNVT

Giấy miễn thị thực tiếng Anh là gì?

Miễn thị thực là gì, miễn thị thực tiếng Anh là gì, giấy miễn thị thực tiếng Anh là gì? là những câu hỏi mà cả người Việt Nam và nước ngoài muốn biết để có thể lập thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài …

Việt Nam cho phép công dân 80 quốc gia được cấp thị thực điện tử ở 8 cửa khẩu đường không, 16 cửa khẩu đường biển, 13 cửa khẩu đường biển

Từ ngày 1/7/2020, Việt Nam cho phép công dân 80 quốc gia được cấp thị thực điện tử ở 8 cửa khẩu đường không, 16 cửa khẩu đường biển, 13 cửa khẩu đường biển. Chính sách này được Chính Phủ quy định trong nghị quyết số 79/NQ-CP về …
EnglishVietnamUnknown