Thủ tục + Biểu mẫu

Giới thiệu thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều, thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam, thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực do thay đổi số hộ chiếu, do sắp hết hạn, do bị mất (thất lạc)… Và hướng dẫn làm tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực theo thông tư số 04/2015/TT-BCA.

Xin miễn thị thực 5 năm cho người Litva

Hồ sơ xin miễn thị thực 5 năm cho người Litva – Lithuania

Người Litva gốc Việt(hay thường được gọi là Việt Kiều) hoặc người Litva là vợ/chồng/con của công dân Việt Nam/Việt Kiều có giấy tờ chứng minh thuộc nhóm đối tượng miễn thị thực 5 năm có thể làm hồ sơ xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm tại cơ quan quản lý xuất nhập …

Hồ sơ xin miễn thị thực 5 năm cho người Litva – Lithuania

mẫu xin miễn thị thực

Quy định mẫu thủ tục xin giấy miễn thị thực (visa) Việt Nam

Thị thực – visa, giấy miễn thị thực là giấy tờ cấp cho người nước ngoài đủ điều kiện nhập cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trong thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 có quy định các mẫu giấy tờ liên quan đến việc cấp thị thực, giấy miễn thị thực cho người …

Quy định mẫu thủ tục xin giấy miễn thị thực (visa) Việt Nam

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm do thay đổi số hộ chiếu

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm do thay đổi số hộ chiếu

Trên giấy miễn thị thực 5 năm có số hộ chiếu, hình thức nhập cảnh, cơ quan cấp giấy miễn thị thực 5 năm, ngày cấp và số hộ chiếu của trẻ em đi cùng. Nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân …

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm do thay đổi số hộ chiếu

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm sắp hết hạn

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm sắp hết hạn

Việt Kiều hoặc người nước ngoài là vợ, hoặc chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp giấy miễn thị thực 5 năm, nếu loại giấy tờ này sắp hết hạn (sắp hết 5 năm) thì phải thực hiện thủ tục xin cấp lại …

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm sắp hết hạn

Scroll to Top