Home Thủ tục + Biểu mẫu

Thủ tục + Biểu mẫu

Giới thiệu thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều, thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam, thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực do thay đổi số hộ chiếu, do sắp hết hạn, do bị mất (thất lạc)… Và hướng dẫn làm tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực theo thông tư số 04/2015/TT-BCA.