Thủ tục + Biểu mẫu

Giới thiệu thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều, thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam, thủ tục xin giấy miễn thị thực 5 năm cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực do thay đổi số hộ chiếu, do sắp hết hạn, do bị mất (thất lạc)… Và hướng dẫn làm tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực theo thông tư số 04/2015/TT-BCA.

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm do thay đổi số hộ chiếu

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm do thay đổi số hộ chiếu

Trên giấy miễn thị thực 5 năm có số hộ chiếu, hình thức nhập cảnh, cơ quan cấp giấy miễn thị thực 5 năm, ngày cấp và số hộ chiếu của trẻ em đi cùng. Nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân …

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm do thay đổi số hộ chiếu

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm sắp hết hạn

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm sắp hết hạn

Việt Kiều hoặc người nước ngoài là vợ, hoặc chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp giấy miễn thị thực 5 năm, nếu loại giấy tờ này sắp hết hạn (sắp hết 5 năm) thì phải thực hiện thủ tục xin cấp lại …

Thủ tục xin cấp lại giấy miễn thị thực 5 năm sắp hết hạn

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài muốn về Việt Nam để thăm người thân, công tác, làm việc hay nghỉ dưỡng dài ngày, có thể xin cấp visa nhập cảnh Việt Nam hoặc thực hiện thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm gọi tắt là thủ tục miễn thị …

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam

Thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam

Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam có thể thực hiện thủ tục xin miễn thị thực 5 năm. Khi thực hiện thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam, các …

Thủ tục xin miễn thị thực cho người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam

tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực theo thông tư số 04/2015/TT-BCA của Bộ Tài chính thực chất là biểu mẫu NA9. Tên đầy đủ của mẫu (form) NA9 là tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực. Vậy bạn cần lưu ý những gì khi điền mẫu NA9 này? …

Tờ khai đề nghị cấp giấy miễn thị thực theo thông tư số 04/2015/TT-BCA

thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài là con của công dân Việt Nam

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài là con của công dân Việt Nam sẽ giúp con là công dân người nước ngoài được nhập cảnh, lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời cũng tiết kiệm được chi phí liên quan đến việc xuất nhập cảnh. …

Thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực cho người nước ngoài là con của công dân Việt Nam

Scroll to Top