Home Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Gồm các quy định, các văn bản như: Thông tư số 264/2016/TT-BTC, Nghị định 82 về miễn thị thực và các hiệp định đơn phương, song phương về việc miễn thị thực…