PNVT

hinh thuc giay mien thi thuc, loai mien thi thuc

Hình thức Giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực thường được cấp dán vào một trang của hộ chiếu, tuy nhiên cũng có những trường hợp cấp loại sổ, trường hợp này ít xảy ra. Giấy miễn thị thực gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của …

Hình thức Giấy miễn thị thực

van ban phap luat

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Xem thêm Quy chế miễn thị thực, đối tượng miễn thị thực, dịch vụ visa CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 21/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2001   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/2001/NĐ-CP NGÀY 28 …

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

van ban phap luat

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28-5-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28-5-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ …

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/1/2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28-5-2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

van ban phap luat

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn văn Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và Qui chế miễn thị thực   THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ Số: 135/2007/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________   Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế về miễn thị thực …

Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

van ban phap luat

QUY CHẾ Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Đây là quy chế – hay quy định quan trọng nhất và là kim chỉ nam nêu cụ thể và chi tiết về thủ tục miễn thị thực, đối tượng miễn thị thực…Xem thêm dịch vụ visa, gia hạn visa, giấy phép lao động… THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ Số: 135/2007/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI …

QUY CHẾ Về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

tin tuc visa xuat nhap canh

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

Hiện tại, Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để lao động người nước ngoài có thể an tâm làm việc tại Việt Nam, ngoài những chủ đầu tư hay người có tên trên giấy phép kinh doanh theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 quy …

11 ngành dịch vụ không đỏi hỏi lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động

Scroll to Top