BỘ Y TẾ

Tên công ty – Mã số thuế:
BỘ Y TẾ
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Health
Địa chỉ :
Số 138 A Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh:
138A Giang Vo, Ba Dinh District, Hanoi City
Mã số thuế:
0104019238
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top