CÔNG TY TNHH ADVANCE COSMETICS VIỆT NAM – 0301831897

CÔNG TY TNHH ADVANCE COSMETICS VIỆT NAM – 0301831897
ADVANCE COSMETICS VIET NAM CO.,LTD
ADVANCE COSMETICS
Lô III – 2A Nhóm Công nghiệp III, Đường Số 11, Khu công nghiệp Tân Bình , Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Lot III – 2A, Industrial Cluster III, Street No. 11, Tan Binh IP, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phạm Văn Toại (Karn Chaiwanichkit)
0301831897 – Ngày bắt đầu thành lập: 17/08/1999
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các vấn đề cần lưu ý: – Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến trực tiếp mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến trực tiếp mua bán hàng hóa của Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế nhận góp vốn có trách nhiệm liên hệ Sở công thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy thành lập cơ sở bán lẻ (Nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh Quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). – Tổ chức kinh tế nhận vốn góp phải tuận thủ và đáp ứng điều kiện theo Quy định Luật thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về Luật Thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến trực tiếp mua bán hàng hóa của Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản Pháp luật khác có liên quan.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán nguyên phụ liệu, máy móc, thiết bị ngành mỹ phẩm, mỹ phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
2023 (Chính)
Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản Xuất mỹ phẩm
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cử hàng chuyên doanh (Không hoạt động tại trụ sở)
0301831897 – Ngày bắt đầu thành lập: 17/08/1999

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH ADVANCE COSMETICS VIỆT NAM – 0301831897

EnglishVietnamUnknown