CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BẾN THÀNH – 0312961577

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BẾN THÀNH – 0312961577
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BEN THANH PRINT LIMITED COMPANY
Tên viết tắt:
BEN THANH PRINT
Địa chỉ :
160 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
160 Hai Ba Trung Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật:
VÕ LONG ẤN
Mã số thuế:
0312961577 – Ngày bắt đầu thành lập:08/10/2014
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: bán buôn sách, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm, băng – đĩa từ.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng trường học, máy móc, thiết bị dùng phục vụ sản xuất kinh doanh, máy móc, thiết bị ngành in; Bán buôn máy lọc nước và các thiết bị lọc nước
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: bán buôn vật tư ngành in, vật tư ngành ảnh, vật tư nguyên liệu – hàng tiêu dùng phục vụ sản xuất kinh doanh, tranh tượng mỹ thuật, phù điêu được phép lưu hành.
4761
Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành)
4762
Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng)
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ).
1811 (Chính)
In ấn
(trừ in, tráng bao bì kim loại; in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan)
1709
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
chi tiết: sản xuất giấy vi tính liên tục (trừ chế biến gỗ, sản xuất bột giấy, tái chế phế thải)
1812
Dịch vụ liên quan đến in
chi tiết: dịch vụ tạo mẫu, đồ họa vi tính trong ngành in
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: sản xuất văn phòng phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
6201
Lập trình máy vi tính
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: môi giới thương mại
8211
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Chi tiết: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
8219
Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
5820
Xuất bản phần mềm
Chi tiết: sản xuất phần mềm
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng(kể cả máy tính)
Giấy phép kinh doanh:
0312961577 – Ngày bắt đầu thành lập:08/10/2014
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top