Directory Category: Bến Tre

Bến Tre

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BEN TRE PRINTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ :
Số 32, Đường Thủ Khoa Huân, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
32, Thu Khoa Huan Street, Ward 3, Ben Tre City, Ben Tre Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Văn Dũng
Mã số thuế:
1300324448 – Ngày bắt đầu thành lập: 21/03/2001
Ngành nghề chính:
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất các loại tài liệu, sách báo, ấn phẩm, tập vở học sinh để bán.
1811 (Chính)
In ấn
Chi tiết: In các loại tài liệu, sách báo, ấn phẩm, tập vở học sinh để bán.
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán các loại vật tư ngành in như: giấy, mực, máy in.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán máy móc chuyên dùng cho ngành in, nhập khẩu, ủy thác các loại máy in, vật tư, thiết bị ngành in
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, phương tiện 71C-02824
Giấy phép kinh doanh:
1300324448 – Ngày bắt đầu thành lập: 21/03/2001
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top