Directory Category: Đắk Nông

Đắk Nông

Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRUC SON SOLAR POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TRUC SON JSC
Địa chỉ :
Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Village 1, Tam Thang Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN PHONG PHÚ
Mã số thuế:
6400396685 – Ngày bắt đầu thành lập:26/10/2018
Ngành nghề chính:
0128
Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
0141
Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
0142
Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
0144
Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
0145
Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
0146
Chăn nuôi gia cầm
0149
Chăn nuôi khác
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
0111
Trồng lúa
0112
Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
0113
Trồng cây lấy củ có chất bột
0114
Trồng cây mía
0115
Trồng cây thuốc lá, thuốc lào
0116
Trồng cây lấy sợi
0117
Trồng cây có hạt chứa dầu
0210
Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
0129
Trồng cây lâu năm khác
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời
3512
Truyền tải và phân phối điện
0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
0119
Trồng cây hàng năm khác
0121
Trồng cây ăn quả
0122
Trồng cây lấy quả chứa dầu
0123
Trồng cây điều
0124
Trồng cây hồ tiêu
0125
Trồng cây cao su
0126
Trồng cây cà phê
0127
Trồng cây chè
Giấy phép kinh doanh:
6400396685 – Ngày bắt đầu thành lập:26/10/2018
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top