Directory Category: Hậu Giang

Hậu Giang

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Toan Thang Construction Company Limited
Địa chỉ :
Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 4, Vị Thanh, Hậu Giang
Địa chỉ tiếng Anh:
Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 4, Vi Thanh District, Hau Giang Province
Đại diện pháp luật:
Trần Ngọc Thắng
Mã số thuế:
6300047419
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top