Directory Category: Khác

Khác

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ministry of Defence
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TRAFFIC WORKS CO.,LTD
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
INDIAN SHIPPING AND LOGISTICS FACILITY (VIETNAM) COMPANY LIMITED
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Shanghai Research Society of Science and Technology of Ancient Ceramics
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Training and Direction of Healthcare Activities Center
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Công ty BRE Singapore Private Limited
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
United States Environmental Protection Agency, viết tắt là EPA
Ngành nghề chính:
Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ hay Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (tiếng Anh: United States Environmental Protection Agency, viết tắt là EPA) là một cơ quan thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe con người và giữ gìn môi trường sống.
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Food and Drug Administration
Tên viết tắt:
FDA
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Oxfam Solidarity Belgium
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Norwegian People’s Aid (NPA)
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top