Directory Category: Long An

Long An

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Long An Veterinary Sub-department
Địa chỉ :
319 Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An
Địa chỉ tiếng Anh:
319, Highway No. 1, Ward 4, Tan An City, Long An Province
Đại diện pháp luật:
Đinh Văn Thế
Mã số thuế:
1100152865
Ngành nghề chính:
Hoạt động thú y
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY – LONG AN BRANCH
Địa chỉ :
O1-6, Tòa nhà O, Khu xưởng KIZUNA Mở rộng, Khu K1, KCN Tân Kim mở rộng, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
O1-6, Toa Nha O, Khu xuong KIZUNA 3 Mo rong, Khu K1, KCN Tan Kim Mo rong, Thi Tran Can Giuoc, Huyen Can Giuoc, Tinh Long An, Viet Nam
Đại diện pháp luật:
PARK BUMJOON
Mã số thuế:
0300629913-005 – Ngày bắt đầu thành lập: 14/04/2021
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP)
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống. (CPC: 631)
5629
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng. (CPC: 642)
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc diện cấm phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ) (CPC 632)
5610 (Chính)
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (CPC 642, 643)
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 631)
Giấy phép kinh doanh:
0300629913-005 – Ngày bắt đầu thành lập: 14/04/2021
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top