Directory Category: Quảng Nam

Quảng Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET VUONG 2 CO., LTD.
Địa chỉ :
Lot 12, Dien Nam Dien Ngoc Industrial Park, Dien Ban District, Quang Nam Province
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN TRUNG KIÊN
Mã số thuế:
4000443432
Giấy phép kinh doanh:
4000443432 – ngày cấp: 17/07/2006
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top