Directory Category: Tiền Giang

Tiền Giang

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tien Giang Veterinary Sub-department
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tien Giang Department of Agriculture and Rural Development
Địa chỉ :
Khu Phố Trung Lương Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
Địa chỉ tiếng Anh:
Truong Luong Trung An Quarter, My Tho City, Tien Giang Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Văn Khang
Mã số thuế:
1200338038
Ngành nghề chính:
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Cai Lay Hospital
Địa chỉ :
Quốc lộ 1, Khu phố 1, Phường 4, Thị Xã Cai Lậy, Tiền Giang
Địa chỉ tiếng Anh:
Highway No. 1, Quarter 1, Ward 4, Cai Ly Town, Tien Giang Province
Đại diện pháp luật:
Phan Thanh Tùng
Mã số thuế:
1200337154 (10/09/1998)
Ngành nghề chính:
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Giấy phép kinh doanh:
1381
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top