CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

Tên công ty – Mã số thuế:
CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Duong Customs Department
Địa chỉ :
QL 13, Phú hòa, Phú thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh:
National highway 13, Phu Hoa, Phu Tho, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top