cong-dan-ukraine-phan-khoi-vi-ngay-dau-tien-duoc-mien-thi-thuc-vao-eu-tu-1162017

Công dân Ukraine phấn khởi vì ngày đầu tiên được miễn thị thực vào EU từ 11/6/2017

Công dân Ukraine phấn khởi vì ngày đầu tiên được miễn thị thực vào EU từ 11/6/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top