Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Một người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đúng quy định pháp luật Việt Nam là phải xin cho được thẻ tạm trú cho mình. Bài viết này sẽ nói đến những điểm chính về thẻ tạm trú cho người nước ngoài, nhằm giúp bạn có được kiến thức và quyết định đúng đắng về thẻ tạm trú trước khi sử dụng Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam của Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt.

Các trường hợp được cấp thẻ tạm trú

Chủ yếu 2 trường hợp sau:

 1.  Người nước ngoài có giấy phép lao động làm việc hợp pháp tại các doanh nghiệp Việt Nam
 2. Trường hợp được miễn giấy phép lao động và xin trực tiếp thẻ tạm trú
 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng (*); –> không phải xin thẻ tạm trú
 • Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;
 • Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;
 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này;
 • Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Từ tiểu mục a)…g) thì thực tế chỉ còn áp dụng cho b) & c) chỉ áp dụng cho chủ đầu tư mà thôi.

dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại PNVT có gì khác biệt

 • Tư vấn về thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đơn giản, đầy đủ, và hợp pháp
 • Các thủ tục do chúng tôi chuẩn bị đầy đủ, bạn chỉ việc ký và đóng dấu là đủ
 • Giải quyết tất cả các rút mắc liên quan thẻ tạm trú khi có phát sinh
 • Có thể xin thẻ tạm trú 3 năm khi cần thiết.

Nếu bạn cần thêm thông tin về Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, hãy gọi Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt để tư vấn tốt nhất!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top