Directory Category: An Giang

An Giang

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
NAM VIET CORPORATION
Tên viết tắt:
NAVICO
Địa chỉ :
Số 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
19D Tran Hung Dao Street, My Quy ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
DOÃN TỚI
Mã số thuế:
1600168736 (02/10/2006)
Ngành nghề chính:
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống …)
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá
1702
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì giấy
1812
Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: In bao bì các loại
1020 (Chính)
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến và bảo quản thủy sản
1040
Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất dầu Bio-diesel Chi tiết: Chế biến dầu cá và bột cá
2212
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất keo Gentaline và Glycerin
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán cá, thủy sản
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
0899
Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản: Crômit, muối mỏ công nghiệp và kim loại màu (sắt, đồng, chì, kẽm) (Doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về khoáng sản)
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón Chi tiết: Mua bán thức ăn thủy sản Chi tiết: Bán buôn hóa chất
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thức ăn thủy sản
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
2100
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, thủy sản
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y, thủy sản
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Giấy phép kinh doanh:
1600168736 (02/10/2006)
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
AN GIANG POWER AND WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
POWACO
Địa chỉ :
821 Trần Hưng Đạo, Tổ 13, Khóm Bình Thới 1, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
821 Tran Hung Dao Street, Group 13, Binh Thoi 1 Cluster, Binh Khanh Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
LƯƠNG VĂN BẠ
Mã số thuế:
1600249791 (28/03/2011)
Ngành nghề chính:

4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chi tiết: Đầu tư xây dựng khách sạn Chi tiết: Đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí Chi tiết: Đầu tư xây dựng nhà hàng
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước
9329
Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh các khu vui chơi giải trí
1104
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước tinh khiết đóng chai
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt đường dây trung thế từ 15-35 KV và đường dây hạ thế, trạm biến áp từ 15-3.000 KVA Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt điện trong nhà
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, pin mặt trời
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, pin mặt trời
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Phân phối, truyền tải điện
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống bơm, ống nước Chi tiết: Xây dựng các công trình xử lý cấp thoát nước và mạng đường ống cấp thoát nước
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
3600
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Sản xuất phân phối nước sạch Chi tiết: Khai thác và sản xuất nước khoáng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị điện nước
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San Lắp mặt bằng
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản Chi tiết: Mua bán lương thực
4632
Bán buôn thực phẩm
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng Chi tiết: Xây dựng đường dây điện Chi tiết: Xây dựng trạm bơm
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê
Giấy phép kinh doanh:
1600249791 (28/03/2011)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MEKONGFISHMEAL CO.,LTD
Tên viết tắt:
CTY TNHH SX TM XNK BASA MEKONG
Địa chỉ :
Khóm Tây Khánh 2, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Tay Khanh 2 Sub-hamlet, My Hoa Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN HỒNG QUÂN
Mã số thuế:
1602021707 – 22/10/2016
Ngành nghề chính:
0149
Chăn nuôi khác
Chi tiết: Nuôi cá sấu
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản
4632
Bán buôn thực phẩm
4669 (Chính)
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phụ phẩm cá, mỡ cá, thức ăn thủy sản, thức ăn gia súc Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn nuôi thủy sản
0322
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ các loại
Giấy phép kinh doanh:
1602021707 – 22/10/2016
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top