SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG
Vinh Long Department of Agriculture and Rural Development
1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
1B Nguyen Trung Truc Street, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province
Nguyễn Minh Tho
1500235869
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Send Message to listing owner

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

EnglishVietnamUnknown