Directory Category: Vĩnh Long

Vĩnh Long

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vinh Long Sub-Department of Livestock production and Veterinary
Địa chỉ :
Số 35 Đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Địa chỉ tiếng Anh:
35 Tran Phu Street, Ward 4, Vinh Long City, Vinh Long Province
Đại diện pháp luật:
LÊ THANH TÙNG
Mã số thuế:
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015
Ngành nghề chính:
Hoạt động thú y
Giấy phép kinh doanh:
1500235869-007 – ngày cấp: 20/11/2015
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vinh Long Department of Agriculture and Rural Development
Địa chỉ :
1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
Địa chỉ tiếng Anh:
1B Nguyen Trung Truc Street, Ward 8, Vinh Long City, Vinh Long Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Minh Tho
Mã số thuế:
1500235869
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top