viet-nam-tam-dung-mien-thi-thuc-don-phuong-voi-cong-dan-8-nuoc-chau-au-ke-tu-ngay-12-3-2020

Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương với công dân 8 nước Châu Âu kể từ ngày 12/3/2020

Việt Nam tạm dừng miễn thị thực đơn phương với công dân 8 nước Châu Âu kể từ ngày 12/3/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top