Xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm cho người Bangladesh

Xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm cho người Bangladesh có thể được thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh) hoặc tại Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam (khi người nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam). Và chỉ có những đối tượng thuộc diện cấp giấy miễn thị thực 5 năm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hợp lệ mới được xét cấy loại giấy tờ này.

xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm cho người bangladesh

Đối tượng xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm cho người Bangladesh

 1. Người Việt Nam định cư ở Bangladesh
 2. Người Bangladesh là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở Bangladesh.

Hồ sơ xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

 • 01 Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (Mẫu NA9).
 • Một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc các giấy tờ được cấp trước đây dùng để suy đoán về quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.
 • Giấy bảo lãnh của Hội đoàn người Việt Nam định cư ở nước đương sự cư trú hoặc công dân Việt Nam đảm bảo đương sự là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp không có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài).
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con và các giấy tờ có giá trị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam).
 • Hộ chiếu nước ngoài hoặc người chưa được cấp Hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (kèm theo bản sao để cơ quan có thẩm quyền lưu).
 • Trường hợp không có giấy tờ quy định nêu trên, thì người đề nghị cấp giấy miễn thị thực có thể xuất trình giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó ghi có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

          1. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài (gọi tắt là hộ chiếu) còn giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
          2. Không được cấp giấy miễn thị thực nếu thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
          3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và nhân thân, nếu thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh, thì không được giải quyết cấp giấy miễn thị thực tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở Bangladesh

 •  Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (theo mẫu).
 • ​Một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc các giấy tờ được cấp trước đây dùng để suy đoán về Quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam . Trường hợp không có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì đương sự có thể xuất trình giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước đương sự cư trú hoặc công dân Việt Nam bảo đảm đương sự là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  Người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc công dân Việt Nam (giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh; giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con và các giấy tờ có giá trị khác theo quy định của pháp luật Việt Nam).
 • ​Hộ chiếu nước ngoài hoặc người chưa được cấp hộ chiếu nước ngoài thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (kèm theo bản sao để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ).
 • ​Trường hợp không có các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này, đương sự có thể xuất trình giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi đương sự là người có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam để cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét cấp Giấy miễn thị thực.

Để được hỗ trợ xử lý hồ sơ thực hiện thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm cho người Bangladesh tại Việt Nam, các bạn có thể gọi cho PNVT để được tư vấn nhé. PNVT có thể hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp giấy miễn thị thực 5 năm trong 3 ngày làm việc, và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài được miễn thị thực Việt Nam.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top